Ayuntamiento de Benifaiˇ

Inicio -> TrÓmits i gestions -> TrÓmits

Informe de situaciˇ tributaria

Tornar Imprimir

Descripció

Acreditar, per mitjÓ de certificaciˇ, la circumstÓncia sol┐licitada per l'interessat, entre altres:
- De pagament de deutes.
- D'estar exempt en el pagament de qualsevol tribut.
- D'estar al corrent en les obligacions tributÓries.
- De quota antiecon˛mica

Qui el pot sol·licitar?

Persones fÝsiques i jurÝdiques que requerisquen que se'ls expedisca el mencionat certificat i qualsevol altre interessat que acredite la seua condiciˇ.

Com realitzar el tràmit?

Si la sol-licitud Ús presencial
Arreplegar el informe en l'Oficina de Recaptaciˇ (1 planta), en el mateix moment de la sol-licitud o quan se li indique, llevat que es desitge el seu enviament per correu i aixÝ es faša constar en la sol┐licitud.
Si la sol-licitud Ús via correu electr˛nic o fax.
pel mateix mig que se sol-licite

Documentació a aportar

- Document d'identitat de l'interessat, en el cas que es persone el mateix.
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autoritzaciˇ firmada per autoritzant i autoritzat, la c˛pia del document d'identitat de l'interessat i el document d'identitat del representant o autoritzat.
- Identificaciˇ, si Ús el cas, de l'objecte tributari sobre el qual se sol┐licita certificat

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Presencial, fax, correu electronic

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptaciˇ.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marš, que aprova el Text Refˇs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudaciˇn

Descàrrega d´arxius


Ajuntament de Benifaiˇ
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (Espa˝a)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electr˛nic: oficina.virtual@benifaio.es