Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Policia Local

Presentació Policia local

Tornar Imprimir

Imatge principal policia local

Les innovacions, infraestructures informàtiques i especialment les xarxes socials, ocupen un ampli espai en la vida i participació social dels nostres dies, constituint plataformes bàsiques de comunicació per al desenvolupament d' empreses i Administracions públiques.

Dins del projecte de modernització del nostre Ajuntament, amb el desenvolupament d' este espai en la pàgina web, la Policia Local es suma per a oferir un servei d' informació i gestió pública d' utilitat al ciutadà.

Apropar l' Administració al ciutadà és un dels objectius d' este Ajuntament, i en eixe sentit, des de la Policia Local desitgem que, mitjançant la web, esta proximitat servisca per a millorar i agilitzar les relacions del ciutadà amb el seu Ajuntament.

"Ajudar i Protegir" és el lema que abanderem per a continuar treballant per millorar el nostre servei al ciutadà, en el marc de les funcions legalment establides per als Cossos de Policia Local, i que són les següents:

a. Protegir a les autoritats de les Corporacions Locals i vigilar o custodiar els seus edificis, béns i instal·lacions.

b. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al casc urbà, d'acord amb l'estableix les normes de circulació.

c. Instruir atestats per accidentes de trànsit dins del casc urbà.

d. Actuar de Policia Administrativa, en el relatiu a Ordenances, Bands i altres disposicions municipals dins l' àmbit de la seua competència.

e. Participar en las funcions de Policia Judicial en la forma establerta en l' article 29.2 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març.

f. Prestar auxili en cas d' accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma establerta en les lleis,i en l' ejecucció dels Plans de Protecció Civil.

g. Efectuar quantes actuacions tendisquen a evitar la comissió d' actes delictius en el marc de col·laboració establida en les Juntes de Seguretat.

h. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat, en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per això.

i. Col·laborar amb l' unitat adscrita de la Policia en la Comunitat Autònoma, en les seues funciones pròpies, quan siguen requerits per això.

j. Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguen requerits per això.

k. Quantes altres els siguen atribuïdes en la legislació aplicable a las Policies Locals.

Les actuacions que practiquen els Cossos de Policia Local en l' exercici de les funcions previstes als apartats c i g precedents, hauràn de ser comunicades a les Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat.

Data última modificació:


Ayuntamiento de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es